Certificering Der udføres på flyvemedicinsk certificering i henhold til EASA retningslinjer for Class II, Class LAPL og Class CC. Der udstedes førstegangs certificering, fornyelse samt forlængelse.

Certificeringen består af en lægefaglig undersøgelse samt vurdering i henhold til EASA retningslinjer med dertilhørende medicinsk spørgeskema. Vær opmærksom på at den fysiske undersøgelse vil påkræve delvis afklædning. Udstedelsen af certifikatet sker umiddelbart i forlængelse af undersøgelsen, dette dog ikke i situationer hvor der foreligger uafklarede punkter eller berøring af områder som kræver involvering af myndighed. I nogle situationer vil dette medfører en midlertidig unfit til det er afklaret. Læg minimum halvanden time af til undersøgelsen.

Såfremt undersøgelsen ikke kan afsluttes med en certificering og anden administration tilkommer i forlængelse heraf vil der blive pålagt et administrations gebyr. Dette gælder ikke ved myndigheds kontakt. 

Under konsultationen vil det være påkrævet at der gives adgang til Sundhed og Fælles Medicin Kort med MitID. Ved førstegangs undersøgelse medbringes en nummeret kopi af hele journalen fra egen læge, ved forlængelses undersøgelser medbringes en skriftlig udtalelse fra egen læge om tidligere eller kronisk sygdom. Ved undersøgelser hos privat praktiserende speciallæge eller privat hospital skal journalnotat medbringes.

Ved undersøgelsen skal der medbringes et gyldigt pas eller kørekort. Ved forlængelse eller fornyelse skal seneste Medical Certificate samt pilot certifikat medbringes. Logbog, hvor antal flyvetimer fra forrige undersøgelse fremgår. Ved anvendelse af briller eller kontraktlister skal disse medbringes sammen med attest på styrke fra optiker eller øjenlæge. Kontaktlinser skal ikke anvendes på selve undersøgelses dagen (to døgn for hårde kontaktlinser).

Ved mistanke om påvirkning af stoffer eller alkohol vil en urintest være påkrævet. Såfremt denne er positiv vil en endelig bekræftelse være påkrævet (egen betaling).

Klinikken er forpligtet til at indrapporterer tilbageholdelse af information eller misinformation til myndighederne.

Forlængelses undersøgelser bør foretages fra 45 dage inden udløbsdato på gældende Medical for at bibeholde denne. Alternativt vil udgangspunktet for den nye Medical udgå fra undersøgelsesdagen.

Såfremt man har øget risiko for hjerte-kar sygdom (tobaksforbrug, familie historik, overvægt, forhøjet blodtryk el. lign.) kan det være tidsbesparende såfremt der foreligger aktuelle kolesterol prøver og blodsukker status. I nogle tilfælde er disse påkrævet og vil således forsinke en udstedelse såfremt de ikke allerede foreligger.

Afbookning og udeblivelse Ved bookning af undersøgelse accepteres ovenstående. Ved manglende fremmøde uden forudgående aflysning debiteres med DKK 1000. Tid kan aflyses uden ekstra omkostning to døgn inden undersøgelses tidspunktet, og mod et gebyr på DK 500 op til tolv timer inden.