Puls og blodtryk måles ved hver undersøgelse. Blodtryk over 165 / 95 mm Hg klassificeres som uegnet. Synsundersøgelse er ligeledes påkrævet ved hver undersøgelse. Ved ønske om Night Rating er farvesynstest påkrævet. To meters hørelses test samt urintest udføres ligeledes. Ved flere risikofaktorer for hjerte-kar sygdom påkræves en hjertemedicinsk undersøgelse ved speciallæge i hjertemedicin.

Førstegangs undersøgelse                                                       DKK 2300

Forlængelses undersøgelse                                                     DKK 1900