Undersøgelsen indebærer først en udfyldelse af et ansøgningsskema, dette findes under Dokumenter. Såfremt muligt udfyldes dette inden besøget og medbringes til undersøgelsen. Efter gennemgang af ansøgningsskemaet vil selve undersøgelsen startes, undersøgelsen sker i henhold til vejledningen EASA Rules for Medical Recurements, link findes i under Dokumenter. Nogle af momenterne vil kræve delvis afklædning.

Et ekg er påkrævet ved førstegangs certificering samt ved det fyldte 40. og 50. år. Derefter er ekg påkrævet regelmæssigt hvert andet år. Herudover er ekg påkrævet såfremt det af anden årsag vurderes påkrævet.

Blodtryk måles ved hver undersøgelse. Blodtryk over 160 / 95 mm Hg klassificeres som uegnet. Ny vurdering kan gøres når blodtryksbehandling er opstartet.

Lungefunktions undersøgelse (spirometri) er påkrævet når der foreligger indikation herfor.

Hæmoglobin test er påkrævet når der foreligger indikation herfor.

Urinanalyse skal udføres ved alle undersøgelser.

Hørelsen skal testes ved alle undersøgelser. Såfremt instrument rating skal tilføres certificatet skal audiometri udføres ved første undersøgelse og derefter hvert femte år. Efter det fyldte 40. år skal audiometri udføres hvert andet år.

En rutine synstest skal foretages ved alle undersøgelser. Ved førstegangs undersøgelse skal der foreligge seneste synsattest såfremt korrektion er nødvendig for at opfylde egnetheds krav. Farvetestundersøgelse udføres ved førstegangsundersøgelsen

Såfremt seneste certifikat er udløbet mindre end to år tilbage kan denne genudstedes med en fornyelses undersøgelse. Ved udløbet certifikat mere end to år men under fem år påkræves en mere detaljeret gennemgang. Certifikater som har været udløbet i over fem år kan ikke fornyes.

Førstegangs undersøgelse inkl Ekg og Audiometer – DKK 2500

Forlængelses undersøgelse inkl Ekg og Audiometer – DKK 2000

Administration udover selve undersøgelsen (pr påbegyndt kvarter) – DKK 450

Drugtest – screening (urin) – DKK 500

Drugtest – konfirmatorisk (urin) – DKK

Alkoholtest – screening (urin) – DKK 400

Alkoholtest – konfirmatorisk (blod) – DKK